HCM 0938 922 844 
Vũng Tàu 0938 799 511

Đầu đọc mã vạch

Đầu đọc mã vạchĐầu đọc mã vạch, máy quét mã vạch với tốc độ đọc mã vạch nhanh, khả năng đọc được mã vạch mờ xước, mã vạch trong túi nilon và những mã vạch nhỏ.