HCM 0938 922 844 
Vũng Tàu 0938 799 511

Máy phát điện công nghiệp