HCM 0938 922 844 
Vũng Tàu 0938 799 511

Cho thuê kho bãi

- Năm 2000: Xây dựng và đưa vào khai thác kho số 1 với diện tích là 6.000m2.

- Năm 2001: Xây dựng và đưa vào khai thác kho số 2 với diện tích là 6.000m2

- Tháng 4 năm 2002: Đưa kho số 7 và kho số 8 với tổng diện tích là 20.000m2 vào khai thác (ký hợp đồng thuê kho với Vinacafe, thời hạn 05 năm).

- Năm 2003: Hoàn thành kho số 3 với diện tích là 6.000m2.

- Năm 2004: Hoàn thành kho số 4,5,6, diện tích mỗi kho là 6.000m2

- Năm 2005: Khởi công xây dựng các kho 9, 10, 11, 12, 13, 14, diện tích mỗi kho là 5.000m2.

- Năm 2006: Khởi công xây dựng kho 15 cho Logitem Việt Nam, diện tích 12.600m2, thời hạn thuê kho là 10 năm.

- Năm 2007: Khởi công xây dựng kho 16 cho Logitem Việt Nam, diện tích 12.600m2, thời hạn thuê kho là 10 năm.

- Tháng 6 năm 2008, bàn giao kho 18, diện tích 11.614m2 cho Công ty Cổ phần Tân cảng – VF (ASACO)

- Ngày 15/10/2008 đã bàn giao kho 17 cho Toll-ASIA với diện tích là 13.104m2 làm Trung tâm phân phối phía Nam cho P & G.

- Năm 2009 khởi công xây dựng kho 19 cho Logitem Việt Nam với diện tích hơn 12.000 m2, dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào 30/11/2009.

Như vậy, hệ thống kho của ICD Tân cảng – Sóng Thần hiện nay bao gồm 19 kho với tổng diện tích hơn 150.000 m2

Kho ngoại quan

Kho CFS

Kho nội địa

 

Back

Hỗ trợ trực tuyến

KD TỔNG HỢP- 0938 922 844 
LÀM ĐẠI LÝ- 0938 799 511 
GIẢI PHÁP TÍNH TIỀN-0906665993
KD ĐÈN QUẠT - 0902 665 996

KD CAMERA - 0906 665 996